Studie rond mogelijke relighting sporthal

Het gemeentebestuur van Zemst gaat een kosteloze studie van de huidige verlichting in de sporthal Zemst-Centrum uitvoeren. Als er bespaard kan worden, dan zal de gemeente mogelijk ingrijpen.

De sporthal van Zemst kreeg in 2007 volledig nieuwe verlichting. Ondertussen zijn we elf jaar verder en is de verlichtingstechnologie zodanig geëvolueerd dat er mogelijk opnieuw bespaard kan worden. In haar energiezorgplan van 2016 noteerde Eandis de sporthal als 'mogelijke energiebesparende maatregel'.


Om na te gaan of er effectief bespaard kan worden, biedt de netbeheerder een kosteloze studie aan van de verlichting van de sporthal.


Het gemeentebestuur heeft recent beslist om in te gaan in op het aanbod van de studie.


Afhankelijk daarvan zal nadien bepaald worden of de gemeente ingaat op de aanbevelingen van de netbeheerder en of er een relighting doorgevoerd moet worden. (RDK)Video