Golfterrein op komst?

De kans is reëel dat je in de toekomst ergens in groot-Zemst een potje zal kunnen golfen.

"Omdat de golfsport aan populariteit wint in Vlaams-Brabant hebben we de toekomstige locaties voor nieuwe terreinen met negen holes bestudeerd", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. "Vermits golfterreinen veel ruimte innemen, is een goede ruimtelijke afweging belangrijk. We zijn echter voorstander van een goede integratie van de golfterreinen in hun omgeving door na te gaan of andere vormen van recreatie of natuurontwikkeling met het terrein gecombineerd kunnen worden."


In groot-Zemst behoren het weiland aan de gemeentelijke werkplaats in de Houtemsesteenweg in Eppegem, het Bos van Aa in Zemst-Laar en een gebied tussen de Zenne en de Barebeek in Hofstade tot de opties. De aangeduide locaties en de voorwaarden werden bepaald in samenwerking met de gemeenten en de overkoepelende sectorvereniging Golf Vlaanderen. Wanneer een ontwikkelaar interesse toont in één van de locaties, wordt zijn vraag besproken met de gemeenten, omwonenden, lokale verenigingen en de verschillende belangenorganisaties. (RDK)