Camping wordt Romeins dorp

BUURT KRIJGT INSPRAAK IN REALISATIE WOON- EN RECREATIEPROJECT

Op de voormalige camping Barebeek komen appartementen, woningen, een centraal plein en een Romeinse site met omwalling.
Foto RV Op de voormalige camping Barebeek komen appartementen, woningen, een centraal plein en een Romeinse site met omwalling.
Dertig woningen en een Romeinse versterking: dat willen projectontwikkelaar Smarthome en de historische vereniging Heirweg I bouwen op de voormalige camping Barebeek in Elewijt. Een forum - een Romeins plein - zal het recreatiegedeelte en de woonzone verbinden.

Drie vrienden lanceerden zes jaar geleden het idee om een Romeins dorp neer te poten op de voormalige campingsite Barebeek in Elewijt. Inmiddels organiseerden ze er al verschillende historische evenementen en re-enactmentweekends. "Maar het project is helemaal nog niet af", vertelt Tony Brondel van Heirweg I. "We willen een polyvalente Romeinse versterking bouwen. Zo zal rond de hele recreatiesite een gracht komen en zullen we op het terrein ook verschillende taluds aanleggen waardoor de mensen kunnen wandelen. Verenigingen zullen er in de toekomst (historische) evenementen kunnen organiseren. De link met de Romeinen is niet toevallig. Ze bouwden hier namelijk een vicus, hun eigen wijk zeg maar. De opgraving van een Romeinse heirweg enkele weken geleden was nog maar eens het bewijs dat de Romeinen hier bijzonder actief waren."


Naast de recreatiezone krijgt het gebied van bijna vijf hectare ook dertig woningen. "Het zal hoogstwaarschijnlijk om drie clusters van telkens tien woningen gaan", verduidelijkt Bram Van Praet van projectontwikkelaar Smarthome. "Over de architectuur is voorlopig nog niets bekend. Tussen het woongedeelte en de recreatiesite plannen we de aanleg van een forum, een plein waar iedereen samen kan komen. In de Romeinse versterking komt dan weer het hoofdgebouw 'Principia'. De invulling van dat pand ligt in handen van Heirweg I."

Taberna

"In het hoofdgebouw komt een taberna (lees: een kroeg)", maakt Tony Brondel bekend. "Met het plein willen we een mooie overgang van de woningen naar ons recreatiegebied creëren. Het wordt dé spot voor bewoners om elkaar op zonnige dagen te ontmoeten. Via de Romeinse poorten zullen ze de recreatiezone binnen kunnen wandelen."


Om het project te kunnen uitvoeren, wordt aan een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) gewerkt. Van 1 mei tot 29 juni kan dat RUP ingekeken worden in het gemeentehuis van Zemst. Afgelopen week vond al een eerste informatievergadering plaats, maar op 30 mei organiseren de gemeente, Heirweg I en de projectontwikkelaar een participatiemoment in het Elewijt Center. Dan kunnen inwoners hun verwachtingen en bezorgdheden kenbaar maken en kunnen ze zelf ideeën en suggesties geven. Een exacte timing voor de eerstesteenlegging is er nog niet. Aangezien het RUP nog opgesteld moet worden, zal er pas binnen enkele jaren met de bouw gestart kunnen worden.