ANB mag natuurgebied Dorent herinrichten

Het Agentschap Natuur en Bos heeft van het gewest een vergunning gekregen om natuurgebied Dorent in Zemst herin te richten.


ANB wil er poelen aanleggen, gaat de grachten ruimen, verschillende percelen afplaggen voor natuurontwikkeling en enkele schuilhokjes verwijderen. Ook de aanleg van een recreatief netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden werd aangevraagd. Het schepencollege van Zemst adviseerde om in de vergunning een gemengd gebruik van deze recreatieve paden te voorzien, maar die vraag werd niet weerhouden. Intussen nam de gemeente wel contact op met Natuur en Bos en er zal opnieuw overlegd worden over de manier waarop de voorwaarden nu in de praktijk omgezet zullen worden.


(RDK)