Al wijzigingen in Kreupelstraat nog voor start proefproject

De proefopstelling met eenrichtingsverkeer in de Kreupelstraat in Eppegem mag dan wel pas eind deze maand starten, toch worden er nu al aanpassingen aan gedaan. De wijzigingen komen er op basis van reacties van omwonenden. Aanvankelijk wilde het schepencollege alleen in de Kreupelstraat eenrichtingsverkeer invoeren.


Zo zouden automobilisten drie maanden lang niet meer naar de Brusselsesteenweg mogen rijden. Die maatregel kwam er omdat het schepencollege al lang wacht op een herinrichting van de Brusselsesteenweg, maar voorlopig schiet het Agentschap Wegen en Verkeer niet in actie. Dus neemt de gemeente nu zelf een tijdelijke maatregel. Zo zal ook in de Warandeweg eenrichtingsverkeer worden toegepast en wordt ook de parkeeropstelling in de straat aangepast. Daarnaast zullen er in de Kreupelstraat twee verkorte oversteekplaatsen ingericht worden, die enerzijds de voetgangers en fietsers beter in het zicht moeten brengen, en anderzijds snelheidremmend moeten werken.


Tegelijk gelden in de Kreupelstraat en Warandeweg ook de bepalingen van een fietsstraat, waardoor de snelheid wordt beperkt tot 30 kilometer per uur.


De proefopstelling, die eigenlijk rond deze periode had moeten starten, zal nu pas eind deze maand in voege treden. Nadien evalueert het schepencollege de gewijzigde verkeerssituatie. (RDK)