Zonneberg wil meer 'mogelijk kankerverwekkend' product lozen

PVDA+ dient bezwaar in tegen een nieuwe milieuvergunningsaanvraag voor de Zonneberg. In de nieuwe aanvraag vraagt Terranova om de lozingsnorm voor vanadium te verhogen. Het metaal vanadium wordt door het wereldgezondsheidsagentschap als 'mogelijk kankerverwekkend' bestempeld.

De reden voor de nieuwe milieuvergunningsaanvraag voor het grootste zonnepanelenpark van de Benelux heeft te maken met een verslag van de milieu-inspectie. Die stelde vast dat er op basis van de vergunning van Terranova te veel vanadium in het lozingswater zat. Terranova dient een nieuwe aanvraag in waardoor het meer vanadium kan lozen.


"De omgekeerde wereld", zegt Karl Segers van PVDA+. "Terranova vraagt nu de toelating om het vervuilde water ongestraft te mogen lozen door het verhogen van de toegestane lozingsnorm. Dat is zoiets als beboet worden aan 200 kilometer per uur en om niet te hervallen, vragen dat de maximum toegelaten snelheid verhoogd wordt naar 240 kilometer per uur en stellen dat het verkeer even veilig zal zijn."


PVDA + eist nu dat Terranova verduidelijkt hoe de vork precies in de steel zit en aantoont dat er geen problemen zijn voor het milieu of de omgeving. Volgens Terranova is er geen sprake van enig risico voor het milieu of de gezondheid, maar gaat het eerder om een administratieve aanpassing. (KVZ)