Verkeerseiland aangelegd op kruispunt Avil Geerincklaan en Elststraat: “Veiligheid voor fietsers en voetgangers prioriteit in nieuw circulatieplan”

De verkeersdruppel aan de Avil Geerincklaan en de Elststraat is een ingreep die nog door vorige bestuur werd gepland.
Geert De Rycke De verkeersdruppel aan de Avil Geerincklaan en de Elststraat is een ingreep die nog door vorige bestuur werd gepland.
Op het gevaarlijke kruispunt van de Avil Geerincklaan en de Elststraat waar vorig jaar een 84-jarige fietser om het leven kwam, is een verkeerseiland geplaatst. Het gaat nog om een opdracht van het vorige gemeentebestuur. Het nieuwe bestuur werkt intussen aan een globaal mobiliteits- en circulatieplan. “De belangrijkste doelstelling daarvan is het maximaal veilig maken van onze straten en pleinen voor fietsers en voetgangers”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

De kinderen van de 84-jarige Paul de Beule, die op 30 mei van vorig jaar overleed na een tragisch ongeval met zijn fiets op de Elststraat in Zele riep de politieke partijen nog voor de verkiezingen op om meer actie te ondernemen voor een veilig fietsbeleid.

Intussen zijn de eerste ingrepen gebeurd op het onveilige verkeerspunt in de Elststraat. Er is een verkeerseiland geplaatst. Het gaat nog om een beslissing van het vorig bestuur. Voormalig schepen van Milieu Geert Roosenboom (Open Vld) licht toe. “Er was sowieso een heraanleg van de voetpaden gepland in de Avil Geerincklaan. Die gelegenheid hebben we aangegrepen om de straat groener te maken met nieuwe plantvakken. De verkeerscommissie met toenmalig bevoegd schepen De Mey (Open Vld) liet een verkeersdruppel aanleggen om de snelheid af te remmen.”

Evaluatie

Huidig burgemeester Hans Knop ziet de positieve kanten van de nieuwe inrichting in. “Het autoverkeer wordt beter geleid, wat alvast op dat vlak duidelijkheid creëert. Ik ben er wel niet van overtuigd dat ook de fietsveiligheid voldoende verhoogd is. Dat zullen we moeten evalueren.” Die evaluatie past in de opmaak van het globale mobiliteits- en circulatieplan die het nieuwe bestuur plant. “De allerbelangrijkste doelstelling daarvan - naast snelheidsremming, parkeren en het weren van zwaar doorgaand verkeer in onze woonwijken - wordt precies het maximaal vellig maken van onze straten, pleinen en kruispunten voor fietsers en voetgangers. Die denkoefening start nog dit jaar en zal wellicht een tweetal jaren in beslag nemen, waarna de uitvoering kan beginnen”, verduidelijkt Knop.

Ik ben er niet van overtuigd of met de ingreep ook de fietsveiligheid voldoende verhoogd is. Dat zullen we moeten evalueren.

Burgemeester Hans Knop

Geen problemen verschuiven

Het nieuwe bestuur wil vermijden te overhaast te werk te gaan. “Wanneer je in de ene straat iets verandert, heeft dat immers altijd impact op een andere. Het kan niet de bedoeling zijn om problemen gewoon te verschuiven. Vooraleer we iets structureel aan een verkeerssituatie veranderen, willen we grondig afwegen welke eventuele aanpassingen het meest tot de veiligheid en het veiligheidsgevoel bijdragen. Ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Zomaar ingrijpen zonder een dergelijke fiets- en wandeltoets zou er immers toe kunnen leiden dat we er inzake verkeersveiligheid nauwelijks op vooruit gaan. Die tijd- en geldverspilling moeten we absoluut vermijden. Nog voor de zomer starten we daarom het gesprek met buurten, wandelaars en fietsers”, klinkt het.

Het betekent volgens Knop niet dat er intussen geen maatregelen kunnen worden genomen. “We starten de komende weken bijvoorbeeld al het overleg om onze schoolomgevingen veiliger te maken. Het volledig nieuwe fietsveilige ontwerp van de Bos- en Wezepoelstraat is bijna klaar voor overleg met de bewoners en ook aan de Lokerenbaan worden aanpassingen voorbereid die de fietsveiligheid ten goede zullen komen.”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Caroline Van Acker

    Allemaal goed en wel maar de fietsers (in het algemeen) mogen de verkeersregels ook nog eens opnieuw doornemen. Bv Veel fietsers geven geen voorrang aan rechts in zele