Kindergemeenteraad vraagt kleurrijke zebrapaden

De kinderen maken een zebrapad extra kleurrijk.
Foto Geert De Rycke De kinderen maken een zebrapad extra kleurrijk.

De leden van de kindergemeenteraad vragen kleurrijke zebrapaden. "Op die manier hopen we de automobilisten te laten vertragen in de buurt van zebrapaden", klinkt het bij de kindergemeenteraadsleden. Deze week werd de reeks kindergemeenteraden van dit werkjaar afgesloten. Via verschillende stellingen werden de kinderen uitgedaagd om hun mening te geven en om hun visie te formuleren. In groepjes brainstormden ze over projecten die Zele kindvriendelijker moeten maken. Daar werd één project uitgekozen dat de komende maanden zal uitgevoerd worden. "We hopen dat extra kleurrijke en mooie zebrapaden ervoor zullen zorgen dat automobilisten daar sneller zullen vertragen zodat we veilig kunnen oversteken." (KDBB)