Oevers Plaatsebeek worden opgehoogd

Na de recente overstromingen in de wijk Esdoorn-Wellewaarde in het centrum van Zedelgem worden de oevers langs de Plaatsebeek tussen de twee wijken aangepakt. In overleg met de provincie hogen de gemeentelijke diensten de oevers op. De werken worden uitgevoerd in de loop van deze maand. Samen met Aquafin zoekt de gemeente naar oplossingen om de rioleringen in de betrokken wijken beter te laten functioneren in kritieke momenten. Ook de bufferende capaciteit van het waterbufferbekken aan de Molenstraat wordt bijgesteld. (BHT)Video