"140 extra woningen? Niet leefbaar"

De bewoners van de wijk De Leeuw zien de 'megaverkaveling' niet zitten.
Foto Proot De bewoners van de wijk De Leeuw zien de 'megaverkaveling' niet zitten.
Er heerst grote ongerustheid in de wijk De Leeuw in Zedelgem. Daar is een verkavelingsaanvraag lopende om het oude fabrieksterrein De Lelie en de weides om te vormen tot een woongebied met 140 huizen.

"Nu zijn er 80 woningen. Daar komen er in één klap een heleboel bij. Sommige bewoners krijgen er vijf buren bij", zegt woordvoerder John Van Daele. Vooral het verdwijnen van het residentieel karakter van de huidige wijk baart zorgen, maar ook achter de mobiliteit plaatst de buurt vraagtekens. "Er zijn maar twee uitritten gepland in de Leliestraat. Dat is ruim onvoldoende. Nu al worden de Veldgemsestraat, de Pierlapont, de Leliestraat en - verder richting Loppem - de Diepstraat en de Zeedijkweg gebruikt als sluipwegen om op spitsuren sneller Brugge te kunnen bereiken. Deze extra verkaveling zal een bijkomende negatieve invloed hebben op de inwoners van alle genoemde straten. We dringen aan op een grondige mobiliteitsstudie van de omgeving en een oplossing voor de mobiliteitsproblemen op de hele parochie De Leeuw, vooraleer er nieuwe verkavelingen worden gepland." En dan is er nog de vrees voor waterproblemen. Volgens de buurt komen de woningen in een natte ondergrond. "Onze tuinen staat nu al enkele maanden per jaar heel drassig. Ook de nabije scoutsterreinen zullen nog meer wateroverlast krijgen dan nu al het geval is." Volgens de gemeente loopt de aanvraag nog en kunnen nog bezwaren ingediend worden. Pas daarna wordt een beslissing genomen over het project. De buren bundelen zich alvast in een Facebookgroep en zijn ook een online petitie gestart. (BHT)