Verloedering en leegstand mogen stoppen

Vooral in de Excelsiorwijk staan tal van bedrijven leeg, te koop of te huur.
Lukas Vooral in de Excelsiorwijk staan tal van bedrijven leeg, te koop of te huur.
In heel wat bedrijventerreinen in Zaventem staan tal van gebouwen leeg. Bovendien zijn tal van panden fors verouderd. Hoe kan een verdere verloedering van de industriezones voorkomen worden?

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) benadrukt meteen dat het huidige schepencollege al met het aanpakken van de leegstand bezig is. "Eigenaars van verwaarloosde en te lang leegstaande gebouwen kunnen na veelvuldige aanmaningen en voldoende uitsteltijd gesanctioneerd worden. Daarnaast willen we de gebouwen in een aantal bedrijvenzones meer gebruiksmogelijkheden geven. We denken aan nevenfuncties zoals recreatieve of socioculturele doelen."


"Ook hotels, gemeenschapscentra en sportinfrastructuur zijn opties", pikt Erik Rennen, N-VA-lijsttrekker, in. "Bij die heraanleg van de bedrijvenzones moet bovendien voldoende ruimte zijn voor natuur en parkinvulling. Ook een betere mobiliteit naar de bedrijventerreinen moet promotoren aanzetten om oudere gebouwen versneld te herstellen. Ze moeten vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets."


Bart Dewandeleer, schepen van Ruimtelijke Ordening en CD&V-lijsttrekker, vindt dat er de voorbije jaren al heel wat gedaan werd om de verloedering aan te pakken en wil op dat elan verder werken. "De bedrijventerreinen worden omgevormd naar sites van de 21ste eeuw: betere ordening, meer groenverbindingen, aangenamere en een meer inspirerende werkomgeving. Zo maken we voor bedrijventerrein Zaventem-Zuid samen met de daar gevestigde bedrijven een allesomvattend toekomstplan. De site Alumetal in het centrum van Zaventem zal dan weer omgevormd worden naar een kwalitatieve woongelegenheid met ondergrondse parking."


Volgens oppositiepartij Leef! heerst al jaren een wanbeleid rond de leegstand in bedrijventerreinen. "Er moest al lang een bouwstop ingevoerd zijn voor kantoorgebouwen", vindt Jean-Paul Martens. "Maar neen, men gaat zelfs nog renovaties toestaan. Er is in sommige bedrijventerreinen een leegstand tot zelfs vijftig procent en toch doet de gemeente niets. Wel staan er nog honderden gezinnen op de wachtlijst bij gebrek aan nieuwe sociale woningbouw of de ombouw van grote gebouwen. Dát moet onze prioriteit worden."


(RDK)