Sensibiliserings-periode ANPR-camera's week verlengd

Sinds midden maart wordt de zone tussen de Sterrebeeksesteenweg ter hoogte van de grens met Nossegem enerzijds en de Bankstraat en de Ziptstraat in Everberg anderzijds 'bewaakt' door ANPR-camera's. Alleen automobilisten met een vergunning mogen door. Handelaars mogen hun klanten dan weer een dagontheffing geven. De camera's registreren alleen tijdens de spitsuren.


Aanvankelijk zou de sensibiliseringsperiode op paasmaandag beëindigd worden, maar aangezien de Sterrebeeksesteenweg deze week nog niet afgesloten wordt, besloot het schepencollege om de periode te verlengen. Pas vanaf volgende week maandag vliegen automobilisten zonder vergunning op de bon. (RDK)Video