Gemeente wil industriezones omzetten in woongebieden

Onder meer de oude houtzagerij komt in aanmerking om omgezet te worden in woongebied.
Foto Lukas Onder meer de oude houtzagerij komt in aanmerking om omgezet te worden in woongebied.
Het schepencollege van Zaventem denkt eraan om enkele oude, leegstaande industriegebouwen om te zetten in woongebieden. Onder meer de site Gondrexon en de oude houtzagerij Lesage komen in aanmerking. Ook komt er een bescherming van de open ruimte.

De gemeente plant de opmaak van vijf ruimtelijke uitvoeringsplannen, die enkele verouderde voorschriften uit de gewestplannen van de jaren 70 moeten vervangen. "Hiermee gaan we bepaalde zones moderniseren", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V).

Leegstand

"Zo willen we op de site van Gondrexon meer woningen toelaten. Het bedrijf Gondrexon is nog actief, maar in de omgeving staan verschillende leegstaande panden. Hetzelfde geldt voor de voormalige houtzagerij Lesage op de hoek van de Diegemstraat met de Groenstraat. Aan de achterzijde van het pand zouden op korte termijn extra parkeerplaatsen voor treinreizigers kunnen komen. Op langere termijn denken we aan gemeenschapsvoorzieningen. In Sterrebeek gaan we een stuk landbouwgrond ten zuiden van het Zeen aangeven als niet mogelijk voor bouwen om de open ruimte te bewaren."

Infovergadering

Alle geplande functiewijzigingen zullen op dinsdag 25 april om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de inwoners bekendgemaakt worden. De uitvoering ervan is echter nog niet voor meteen.


(RDK)