Provincie zegt nee tegen windmolens

Het provinciebestuur nam gisteren een negatieve beslissing in het dossier rond de windmolens die de firma W-Kracht wilde neerpoten in Massenhoven en Viersel. Tenzij de privéontwikkelaar in beroep gaat tegen de beslissing, komen de windmolens er dus niet.

Zandhovenaars kunnen opgelucht ademhalen. De afgelopen maanden was er heel wat onrust ontstaan toen de inwoners te horen kregen dat W-Kracht er twee windturbines wilde plaatsen. Dat uitte zich onder meer in de oprichting van actiecomité 'Rust in Zandhoven/Massenhoven/Viersel/Pulle, een aantal infovergaderingen en petities. Maar liefst 880 inwoners dienden een bezwaarschrift in en het gemeentebestuur adviseerde negatief. Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) is tevreden met de - niet geheel onverwachte - beslissing van de provincie. "We zijn als gemeentebestuur niet tegen groene energie, integendeel. Er bleven echter heel wat negatieve neveneffecten opduiken, dus gaven we als bestuur logischerwijze een negatief advies. Toekomstige aanvragen op ons grondgebied zullen wellicht volgen. Daarom zullen we iedere aanvraag deskundig evalueren met het schepencollege en elk project individueel naar waarde beoordelen." (TEA)