Renovatie 't Kantoor volop aan de gang

EXTRA KLASLOKAAL KLAAR, BOUW NIEUWE SPORTHAL START BINNENKORT

Leerlingen, ouders en leerkrachten op de receptie voor de nieuwbouw.
Foto Toon Verheijen Leerlingen, ouders en leerkrachten op de receptie voor de nieuwbouw.
De Vrije Basissschool 't Kantoor heeft de eerste fase van het grote renovatieproject van de school afgerond. Een investering van zo'n 300.000 euro, maar de school blijft niet stilzitten. De komende jaren wordt er nog een nieuwe sporthal gebouwd én worden twee klaslokalen gemoderniseerd. Voor de kapel wordt samen met de inwoners naar een nieuwe of extra invulling gezocht.

Het schoolgebouw van VBS 't Kantoor was vroeger de gemeentelijke jongensschool van Braken, maar na de fusie met de meisjesschool kwam 't Kantoor onder de koepel van het katholiek onderwijs. Het gebouw bleef echter eigendom van de gemeente waardoor zij nu mee geïnvesteerd hebben in de renovatie en de kleine nieuwbouw van de school. Een project van alles samen zo'n 300.000 euro. "We hebben nu nieuw sanitair voor de kinderen en de leerkrachten, een speciaal toilet voor mindervaliden, nieuwe kleedkamers, een extra klaslokaal, een polyvalente ruimte en ook de elektriciteit, ventilatie én de isolatie van het dak is aangepakt", vertelt directrice Wen Van Hees van de school.

Afgekeurd

De renovatie van de schoolgebouwen drong zich de laatste jaren op omdat in 2012 de onderwijsinspectie het gebouw afkeurde op verschillende vlakken. Twee jaar later kreeg de school de gebouwen in erfpacht voor zestig jaar. Het openbaar terrein dat aan de school grenst zal ook speelruimte blijven zodat de school het als speelplaats kan gebruiken. "Gelukkig heeft de gemeente mee geïnvesteerd", zegt Wen Van Hees nog. "We krijgen gedurende tien jaar 15.000 euro. Daarnaast investeerden we zelf ook de andere 150.000 euro. Dit is nu de eerste fase, maar er volgen er nog twee. Tegen 2020 willen we twee andere klaslokalen volledig renoveren en moderniseren. De huidige turnzaal zal ook afgebroken worden en er komt een nieuwe in de plaats. Voor dat dossier hopen we op een huursubsidie vanuit de overheid. Het is immers ook de bedoeling dat die sporthal door verenigingen en dergelijke gebruikt kan worden."


Blijft nog de kapel over. Die wordt nu al wel eens gebruikt voor bijvoorbeeld het grootouderfeest, het koor, het café zonder bier voor jongeren. "Maar de bedoeling is dat we vanaf oktober een inspraakproject starten met de inwoners van Braken wat de toekomst van de kapel kan worden", aldus de directrice nog. "We willen iedereen daarbij betrekken, want de sterkte van onze school is net de betrokkenheid van heel de wijk. We zijn als school ook gezegend met tal van vrijwilligers die zich inzetten voor de school zoals de buren, de ouders, de parochie. We hopen dus dat we met de kapel een project kunnen starten waarbij echt iedereen betrokken is en dat iedereen er ook gebruik van kan maken."