Eindelijk veilige fietsverbinding tussen dorpskernen

Eindelijk is de veilige fietsverbinding een feit.
Foto Toon Verheijen Eindelijk is de veilige fietsverbinding een feit.

Het gemeentebestuur droomde al jaren van een veilige fietsverbinding tussen de dorpen Wuustwezel en Gooreind. Nu is het zover en kan iedereen genieten van een recreatief wandel- en fietspad tussen Beersgat en het domein van de Zusters Franciscanessen. "De Bredabaan tussen Gooreind en Wuustwezel is een drukke gewestweg en niet ideaal voor fietsers en wandelaars", zegt schepen Rit Luyckx (CD&V). "Daarom zoekt het gemeentebestuur al jaren naar een veilige en recreatieve fietsverbinding tussen de twee dorpen. De aankoop van 86 hectare bos door ANB begin 2017 bracht deze droom plots dichterbij." Een aannemer startte begin oktober met de aanleg van het fietspad in porfierzand. Het fietspad is drie meter breed en loopt van Beersgat door de bossen tot aan de Bredabaan net voor de Huikvenweg. De aanleg kostte zo'n 160.000 euro. "Het uiteindelijke doel om dit fietspad in de toekomst door te trekken tot aan het domein Zusters Franciscanessen. Hiervoor moeten nog wel onteigeningen gebeuren. Aan het domein Zusters Franciscanessen kan dan veilig worden aangesloten op de bestaande fietspaden van de Bredabaan. Het Vlaams Gewest voorziet hier ook in de vernieuwing van de middengeleider in het voorjaar van 2019." (VTT)