In groep werken, maar geen chaos

DE NOTENLAAR LAAT OUDERS KENNISMAKEN MET NIEUWE LESVORM

De leerlingen werken bij de nieuwe lesmethode in groepjes. De ouders volgen de les achteraan.
Foto De Freine De leerlingen werken bij de nieuwe lesmethode in groepjes. De ouders volgen de les achteraan.
Enkele tientallen ouders van wie de kinderen school lopen in De Notenlaar, konden gisteren kennismaken met een nieuwe lesmethode: de coöperatieve lesvorm. Leerlingen worden daarbij intensief betrokken bij de les. De ouders sloten in groepjes aan bij de klasjes en keken hoe het er aan toe ging. Ze waren alvast gewonnen voor de niet-traditionele manier van lesgeven.

Kinderen die zoemen als bijen en op basis van hun gehoor elkaar moeten vinden of groepjes die samen nadenken over vraagstukken waarbij de ene luidop nadenkt, de andere corrigeert en nog een ander de antwoorden opschrijft, het zijn maar enkele voorbeelden van wat de coöperatieve werkvormen juist inhouden. Gemeentelijke lagere school De Notenlaar past deze lesmethode voor het derde jaar op rij toe. Gisteren konden ouders kennismaken met de lesmethode.

Zes weken

Het systeem werd bedacht door Dr. Spencer Kagan, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië. "Elk schooljaar laten we vier leerkrachten deelnemen aan cursussen om te leren hoe de coöperatieve werkvorm werkt. We proberen ervoor te zorgen dat er in elk leerjaar wel een leerkracht is die de cursus gevolgd heeft, zodat er een opvolging is voor de leerlingen als zij een jaartje hoger gaan", legt directeur Dries Naulaers uit. In tegenstelling tot wat je zou verwachten bij groepsaangelegenheden, is er van chaos niets te merken. "De leerlingen zijn zo vertrouwd geraakt met het systeem dat alles heel gecontroleerd verloopt. Iedereen weet perfect wat van hem of haar verwacht wordt", vertelt Naulaers. Het is de leerkracht die de groepjes samenstelt voor een periode van zes weken. Nadien wordt de samenstelling veranderd. "Het is dus zeker niet vrijblijvend. De leerkracht stelt de groepjes samen op basis van de meerwaarde die de kinderen voor elkaar kunnen betekenen. Op die manier kunnen ze ook van elkaar leren en leren ze elkaar te op een positieve manier te verbeteren."

Klassikale model

Maar dat betekent niet dat de traditionele klassikale lesmethode overboord gegooid wordt. "De coöperatieve werkmethode leent zich niet voor elk vak. Vakken als Wereld Oriëntatie en taal lenen zich er perfect toe, maar voor vakken als wiskunde werken we wel volgens het klassikale model", gaat Naulaers verder. De laatste jaren merkt de directeur een stijging van het aantal leerlingen die uit Antwerpen komen. De kinderen hebben vaak een achterstand wat betreft de taal. "Via de werkvorm kunnen we deze kinderen helpen de taalachterstand weg te werken omdat ze heel intensief met de taal bezig zijn. Ze moeten actief meedoen. Via de traditionele manier zouden de nooit zo actief bezig zijn met de Nederlandse taal."


Sigrid Rutten, mama van Thibo uit het vierde leerjaar, vindt het een positief verhaal. "Thibo is van nature uit nogal verlegen. Hij zal niet snel het initiatief nemen om met iemand te praten. Ik denk wel dat deze manier van lesgeven de sociale vaardigheden kan verbeteren en dat de drempel om te communiceren verlegd kan worden. Misschien dat dit niet voor elk kindje werkt, maar voor Thibo is dit zeker een meerwaarde."