Petitie tegen bouwproject aan Leieboorden

70 HANDTEKENINGEN TEGEN 'HOOGBOUW' DIE INDRUIST TEGEN LANDELIJK KARAKTER

Brigitte Demeester en Jo Allegaert zien de komst van het bouwproject niet zitten.
Maxime Petit Brigitte Demeester en Jo Allegaert zien de komst van het bouwproject niet zitten.
Een 70-tal bewoners hebben bezwaar ingediend tegen de verkavelingsaanvraag van Taelman Oeselgem. Dat bouwbedrijf wil vlakbij de dorpskern van Sint-Baafs-Vijve 200 woongelegenheden realiseren. "Het gaat onder meer om twee appartementsgebouwen van 6 bouwlagen, iets wat indruist tegen het landelijk karakter van ons prachtig dorp", klinkt het.

Bouwbedrijf Taelman is momenteel bezig met de realisatie van 45 woningen op de site van het voormalige vlasbedrijf Lambrecht, vlak naast het dorpsplein van Sint-Baafs-Vijve. Het bedrijf heeft nu een verkavelingsaanvraag ingediend voor een nieuw woonproject op de grond daar achter, naast de Leie. Het gaat om een project met 203 woongelegenheden, waarvan 43 gezinswoningen en 160 appartementen.


Enkele bewoners zijn een petitie gestart tegen die aanvraag, en die werd door 70 bewoners getekend. "We wisten wel dat er daar ooit nog gebouwd zou worden", zegt Brigitte Demeester. "Maar we zijn er altijd vanuit gegaan dat daar woningen zouden komen, geen appartementen. Wie net als ons in de Rijksweg woont, zal tegen een 'muur' van appartementen aan kijken."


"Sint-Baafs-Vijve is een prachtig dorp", zegt Gauthier Bernard. "Dergelijke woontorens passen niet in het groene gebied hier bij de Leie."


Het schepencollege zal binnen een tweetal weken een advies uitspreken. "Dat vertrekt dan naar Omgeving Vlaanderen", zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). "Die dienst zal binnen de maand ook een advies formuleren, daarna neemt het schepencollege een beslissing over deze verkavelingsaanvraag. Nog voor we de bezwaren van buurtbewoners binnen kregen op het gemeentehuis, hadden we al beslist om de adviesraad Gecoro bijeen te roepen, en ook de raad om een advies te vragen."

Een simulatiebeeld van het woonproject aan de Leieboorden in Sint-Baafs-Vijve.
Joyce Mesdag Een simulatiebeeld van het woonproject aan de Leieboorden in Sint-Baafs-Vijve.

Bijsturen

Luc Taelman van bouwbedrijf Taelman is naar eigen zeggen bereid te luisteren naar de Wielsbeekse verzuchtingen. "Volgende week stel ik ons project voor aan de Gecoro. Ik ga niet alleen zelf het woord nemen, ik ben ook van plan om naar de opmerkingen van de Gecoro te luisteren, te overleggen, en indien nodig zelfs bij te sturen. Ons bedrijf is uit de streek, wij willen zeker geen oorlog veroorzaken door onze bouwplannen."


Maar Taelman geeft ook mee dat het idee om in de hoogte te bouwen, niet van Taelman zelf komt, maar van de Vlaamse overheid.


"Er komt een betonstop aan in de toekomst. De weinige bouwgronden die nog voorhanden zijn, moeten we dus beter benutten. Door in de hoogte te bouwen, eerder dan in de breedte, bijvoorbeeld. Niet iedereen is daar klaar voor, voor die nieuwe visie, en we hebben daar begrip voor. Maar de stedenbouw in Vlaanderen zal sowieso meer in die richting zal evolueren."