Oude spoorwegkoer krijgt gazon

Een terrein in de Spoorwegstraat in het centrum, waar de gemeente loodsen liet slopen om er een groenzone aan te leggen, wordt voorlopig met gras ingezaaid. "Er komt op initiatief van sociale huisvestingsmaatschappijen een bouwproject op de oude spoorwegkoer, maar de uitvoering is niet voor meteen. Vandaar het gazon, dat binnenkort gebruikt kan worden door kinderen, buurtbewoners en verenigingen", zegt schepen van Groenbeleid Stijn Tant (CD&V). "De oude fruitbomen worden behouden, net zoals een ecologisch interessant biotoopje aan de achterkant van het terrein."


(LPS)