Nieuw wegtracé ter hoogte van nieuw Administratief Centrum

De gemeente Wetteren gaat het wegtracé aanpassen ter hoogte van het nieuw Administratief Centrum dat momenteel aan de Schelde wordt gebouwd. Daar is vastgesteld dat het inrijden van de parkeergarage voor wagens komende uit de richting van de Aard en Zuiderdijk moeilijk kan als ze niet gebruik kunnen maken van de volledige rijbaanbreedte van de Scheldekaai. "In overleg met de dienst Mobiliteit is een voorstel ter verbetering van de inrijbeweging van de parkeergarage uitgewerkt en de weg te verplaatsen tot tegen het voet- en fietspad aan de kant van de Schelde. De bestaande parkeerzone zal er dan moeten verdwijnen zodat de breedte van de weg behouden blijft. Het bestaande fietspad en het voetpad blijven wel behouden", aldus het voorstel. Vooraleer een definitieve wijziging aan de weg aan te brengen is het de bedoeling dit voorstel eerst als proefopstelling uit te voeren vanaf 1 oktober. (DVL)