Geen doorgaand verkeer meer in Stooktestraat

De Stooktestraat in Wetteren is vanaf maandag 19 februari niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer. De gemeente sluit de straat deels af met een proefopstelling die gehandhaafd blijft tot aan de zomervakantie. Er geldt ook een stilstaan- en parkeerverbod in de straat. Tot vandaag staan de schoolbussen van het Scheppersinstituut te wachten op de Cooppallaan. Dit leidt tot verkeershinder en is niet veilig. Na de krokusvakantie start de school met de aanleg van een busparking aan de achterzijde van hun perceel. Leerlingen zullen in de toekomst door de schoolbus afgezet en opgehaald worden langs de Stooktestraat. Om een vlotte en veilige doorgang voor de schoolbussen te verzekeren, wordt daarom tussen de krokusvakantie en de zomervakantie een proefopstelling ingevoerd waarbij doorgaand verkeer in de Stooktestraat onmogelijk wordt. Fiets- en bromfietsen kunnen wel nog door. (DVL)