545.000 euro voor aankoop grond Serskampsteenweg

De gemeente Wetteren en Aquafin voorzien grote rioleringswerken en de heraanleg van de Serskampsteenweg. Hiervoor moeten delen van een veertigtal particuliere percelen grond worden aangekocht, één pacht worden verbroken en 17 tuinexpertises worden uitgevoerd. De gemeenteraad keurde de totale kostprijs van de operatie voor een bedrag van 545.000 euro goed.


(DVL)