Open Vld gaat met Open & Positief voor meer inspraak

De leden van Open & Positief Westerlo.
Foto Peter Vanderveken De leden van Open & Positief Westerlo.

Open Vld trekt naar de verkiezingen met een brede lijst: Open & Positief Westerlo. Huidig Open Vld-raadslid Frans De Cock trekt de lijst, maar onafhankelijke burgers zijn ook welkom. Meer inspraak voor inwoners is een speerpunt.


Volgens lijsttrekker Frans De Cock willen burgers meer dan één keer om de 6 jaar hun stem uitbrengen. "Ze zijn niet alleen kiezers, ze willen betrokken worden bij het beleid. Nu zijn ze soms dissidenten die zich verzetten tegen bepaalde plannen, maar ze kunnen ook pioniers zijn die goede ideeën aanreiken of mensen die zich verenigen in wijkraden of comités om adviezen te geven aan de overheid."


Dé prioriteit van Open & Positief Westerlo is dan ook burgerparticipatie. "We hebben enkele concrete voorstellen, zoals spreekrecht voor burgers op elke gemeenteraad, beslissingsrecht voor de burgers over deeldorp- en wijkbudgetten, een gemeenteraad die ook geregeld naar de deeldorpen trekt om in debat te gaan met de buurtbewoners en verplichte bewonersvergaderingen met een ruim inspraakrecht voor de burgers bij grote projecten."


Andere belangrijke thema's zijn duurzaam- en leefbaarheid, zorg, mobiliteit, financiële stabiliteit en het bieden van kansen aan elke Westerlonaar. Naast De Cock staan ook onder meer gemeenteraadslid Myriam Valgaeren en OCMW-raadslid Dora Weckhuysen op de lijst. "Hiermee willen we van 2 naar 4 zetels gaan", besluit De Cock. (WDH)