Meer kruidruimingen in Wimp en Puntloop

De provincie Antwerpen wil meer kruidruimingen doen in de Wimp en de Puntloop. Ze hebben een natuurvergunning aangevraagd, waarvoor ze alvast van het college van burgemeester en schepenen een positief advies kregen. Door de verbetering van de waterkwaliteit groeien er steeds meer waterplanten in deze waterlopen. Die belemmeren af en toe de waterafvoer en kunnen voor wateroverlast zorgen. De zomermaaibeurten gebeuren vanaf 15 juni. De vergunning is aangevraagd tot 2021. (WDH)