Leden tennisclub investeren mee in defibrillator

Foto Vanderveken

Tennisclub TC Westerlo heeft een nieuw AED-toestel, een automatische defibrillator die het leven moet redden van een persoon met een hartfalen, ingehuldigd in aanwezigheid van burgemeester Guy Van Hirtum. Deze AED is er gekomen door een collectieve inspanning van vzw Heartsaver, sportarts Tom Teulingkx, sponsorbedrijven uit de regio en alle leden van TC Westerlo. Luc Ketele, bezieler van de vzw Heartsaver, en sportarts Tom Teulingkx lichtten het belang toe van de aanwezigheid van AED-toestellen in onze samenleving. Het nieuwe AED-toestel hangt zichtbaar aan de voorgevel van de tennisclub in de Broekstraat in Westerlo en is zo bereikbaar voor bewoners uit de buurt. De vzw Heartsaver krijgt steun van cardioloog en hartritmespecialist prof. dr. Pedro Brugada.


(WDH)