Kunstencampus wordt verbouwd

De Kunstencampus in de Boerenkrijglaan gaat de volgende jaren een grondige verbouwing tegemoet. De achterbouw wordt vervangen door een nieuwe uitbreiding met foyer, toneelzaal, twee grote ateliers beeldende kunsten, een repetitie- en slagwerklokaal, directiekantoor, bergings, kelderruimte en nieuwe sanitair. Aan de bestaande Academie vooraan worden verbeteringswerken uitgevoerd aan de akoestiek, toegankelijkheid en technische installaties. Het college van burgemeester en schepenen keurde maandag het voorontwerp van architectenbureau Beneens-Heynen en het globaal investeringsplan voor de renovatie goed. De totale investering wordt geraamd op 1,5 miljoen euro.


De Kunstencampus is de thuishaven van de Academie voor Beeldende Kunst Westerlo (vroeger tekenschool) en de Westelse afdeling van de Academie voor Muziek, Woord en Dans Geel. (WDH)