Gemeente geeft gunstig advies over uitbreiding Netevallei

Natuurpunt wil het bestaande erkende natuurreservaat Netevallei op het grondgebied van Westerlo uitbreiden met elf bijkomende percelen. Die percelen grond zijn al eigendom van de natuurvereniging. Het natuurreservaat wordt zo 400 hectaren groot. Het college van burgemeester en schepenen gaf een gunstig advies over de uitbreiding maar formuleerde wel opmerkingen over de waterkwaliteit, de slibkwaliteit en wil dat eventuele overstromingen gecontroleerd gebeuren.


De afdeling Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zal beslissen over de uitbreiding van de erkenning. (WDH)