Geen nieuwe milieuvergunning voor omstreden slachthuis Sus Campinae

Schauvliege : “Geurhinder en verstoring van rust op kerkhof”

Het slachthuis kon altijd op veel protest rekenen.
Vanderveken Het slachthuis kon altijd op veel protest rekenen.
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) weigert een nieuwe milieuvergunning te verlenen aan nv De Lokery uit Lokeren voor het exploiteren van het slachthuis Sus Campiniae in Oevel (Westerlo). Als reden wordt aangehaald dat de geurhinder en hinder door het transport de sereniteit van het nabijgelegen kerkhof in het gedrang brengen. “We zijn echt van onze stoel geblazen”, reageert CEO Dirk Nelen.

De provincie Antwerpen verleende begin 2015 aan nv De Lokery een milieuvergunning om het slachthuis aan Nijverheidsstraat 24 te exploiteren. Tijdens het openbaar onderzoek werden nochtans 510 bezwaarschriften, 1 petitie (met 1.395 handtekeningen) en 1 onlinepetitie (met 1.481 handtekeningen) ingediend. De bezwaren hadden hoofdzakelijk betrekking op geurhinder, lawaaihinder, waterhuishouding, hygiëne, dierenwelzijn en ligging nabij een woongebied en een kerkhof. 

Minister Joke Schauvliege verleende op 22 juli 2015 ook in beroep een milieuvergunning. Die werd evenwel op 29 maart 2018 vernietigd door de Raad van State, die oordeelde dat bij het verlenen van een vergunning uitdrukkelijk rekening moet worden gehouden met de intrinsieke kenmerken van het kerkhof en de beperkingen die daaruit voortvloeien wat betreft geur- en geluidshinder. Het slachthuis is namelijk gelegen op 20 meter van het kerkhof. De minister kreeg het dossier zo opnieuw in handen, terwijl het bedrijf actief bleef op basis van de beslissing van de provincie.

Hoewel de minister bij de behandeling van het beroep gunstige adviezen ontving van het Agentschap Wegen en Verkeer, tweemaal het departement Omgeving (ruimte en milieu), tweemaal de Vlaamse Milieumaatschappij (ecologisch toezicht en waterbeheer) en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, heeft ze nu een nieuwe milieuvergunning geweigerd. 

“Uit het dossier en uit het arrest van de Raad van State blijkt echter dat dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt”, klinkt het bij haar kabinet. 

“De geurhinder en de hinder door transporten brengen de sereniteit van het kerkhof in het gedrang.”

“We zijn over dit nieuws niet ingelicht door de minister of haar kabinet en hebben het in de media moeten vernemen”, reageert CEO Dirk Nelen van het slachthuis. 

“We zullen de komende dagen of weken dus moeten wachten op de effectieve beslissing alvorens te bestuderen welke stappen we kunnen nemen bij de Raad van State. Ook dan pas weten we wat we nog mogen en kunnen doen. Dit is alvast een streep door de rekening voor het bedrijf, want dit is een hypermodern slachthuis met de beste kwaliteit en de hoogste diervriendelijkheid. Dit is ook een klap voor de honderden varkensboeren die bij ons hun varkens laten slachten en onze meer dan 100 arbeiders. We zijn echt van onze stoel geblazen. De minister gaat in tegen alle gunstige adviezen, dus we zijn benieuwd naar haar motivering. Als het slachthuis hier - in industriegebied en naast de snelweg en het Albertkanaal - niet kan staan, dan nergens.”

Het slachthuis kon altijd op veel protest rekenen.
Foto Vanderveken Het slachthuis kon altijd op veel protest rekenen.1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • marco turelinckx

    Eindelijk ik heb het nooit begrepen om dit hier te plaatsen vlak naast een woonwijk en kerkhof!!!! Bedankt Frans De Cock