Subsidies voor wegenwerken Magerheidstraat

Voor de wegen- en rioleringswerken in de Magerheidstraat op Ter Hand in Geluwe voorziet de Vlaamse regering een bedrag van 2.198.553 euro. Dat maakte minister Bart Tommelein aan de plaatselijke afdeling van Open Vld bekend. De rioleringswerken zijn opgenomen in het optimalisatieprogramma 2019-2023 van rioolwaterzuiveraar Aquafin. Het gaat om projecten die allemaal bijdragen tot een beter waterbeheer in Vlaanderen.


"Het is uiteraard goed nieuws dat zo'n belangrijke som geld naar onze stad komt voor noodzakelijke rioleringswerken", zegt schepen Bert Verhaeghe. "We moeten als stad van de gelegenheid gebruik maken om meteen ook de Magerheidstraat aan te pakken. Dit betekent voor Open Vld Wervik-Geluwe investeren in een aantrekkelijke en veilige kern voor Ter Hand met veel groen en traag verkeer. Ook de verbinding met het centrum van Geluwe moet veiliger gemaakt worden met bijzondere aandacht voor de (jonge) fietsers, die zich veilig moeten kunnen verplaatsen naar Geluwe en terug."


Voor de wegenis- en rioleringswerken in de Magerheidstraat heeft de stad zelf een budget voorzien van 2.557.500 euro. (DBEW)