Nog geen eedaflegging algemeen directeur

Op de gemeenteraad vandaag in Wervik komt het nog niet tot de eedaflegging van de nieuwe algemeen directeur van de stad. Tijdens de vorige gemeenteraad werd tijdens een geheime stemming achter gesloten deuren niet stadssecretaris Philippe Verraes (59), maar OCMW-secretaris Myriam Deloddere (57) verkozen tot algemeen directeur. Beiden dienden hun kandidatuur in, maar hun motivatie stak niet in het dossier van de vorige gemeenteraad. Omwille van procedurefouten wordt de beslissing ingetrokken. Tegen de start van de volgende bestuursperiode in januari dienen de OCMW's volledig geïntegreerd te zijn in de gemeentebesturen. Daarom is er een nieuwe functie van algemeen directeur. In de gemeenten waar er tegen 1 augustus geen algemeen directeur aangesteld is, treedt een regeling in werking dat degene met de meeste anciënniteit als waarnemend directeur wordt aangesteld. Dat zou in dit geval Philippe Verraes zijn. Volgens het decreet moet de procedure tot aanstelling hernomen worden na de verkiezingen in oktober en pas vanaf januari. De stad Wervik kan dus vanaf augustus tot januari geen stappen meer zetten in dit dossier. (DBEW)