Hoe kan je archeologen helpen?

In het GC Forum is er morgen om 10 uur voor het Gallo-Romeins Weekend een lezing door erfgoedcoördinator Jan Decorte van het intergemeentelijk CO7. Hij zal het hebben over 'Vrijwilliger in de archeologie, wat kan en mag ik doen ?'. Jan Decorte overloopt de mogelijkheden voor vrijwilligers in de archeologie op basis van de vernieuwde wetgeving rond onroerend erfgoed. De aanwezigen krijgen uitleg over het melden van een vondst, het helpen bij een opgraving en hulp bij verwerking van archeologisch materiaal. Op het einde van de lezing is er voldoende tijd voor vragen. Naar de lezing mogen gerust archeologische voorwerpen worden meegenomen. Tickets kosten 3 euro. Inschrijven: 056/95.24.17. (DBEW)