Gemeente organiseert infoavond

Alle inwoners van Wemmel zijn op woensdag 11 oktober welkom in het gemeentecomplex Zijp 101 voor een interactieve infoavond van de gemeente. Je kan er de burgemeester en de schepenen ontmoeten én de ambtenaren van de diensten financiën, lokale economie, veiligheid en milieu. Je komt te weten hoe de inkomsten van het gemeentebestuur samengesteld zijn en wat er met de gemeentelijke belastingen gebeurt. De inwoners kunnen er ook in primeur kennis met de gemeentelijke cadeaucheque. Als handelaar kan je je zaak inschrijven om de cheque als betaalmiddel te aanvaarden. Ook over de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) en hoe je woning te beveiligen tegen diefstal kom je alles te weten. Na de presentatie starten de rondetafelgesprekken met de burgemeester, de schepenen en de ambtenaren en kan je van tafel tot tafel gaan om over de verschillende thema's vragen te stellen. (DBS)