"Als zelfs minister rechter niet meer volgt..."

BURGEMEESTERS LUCHTHAVENGEMEENTES BOOS OM GETALM BELLOT

Bellot kreeg in mei negentig weken de tijd om de vliegroutes rond Zaventem aan te passen.
Archief Nick Dierickx Bellot kreeg in mei negentig weken de tijd om de vliegroutes rond Zaventem aan te passen.
Vol ongeloof reageren de gemeenten rondom Brussels Airport op het nieuws dat minister François Bellot pas na de gemeenteraadsverkiezingen een Staten-Generaal over het luchthavendossier zal oprichten. Nochtans had een rechter hem verplicht om dat voor nu maandag te doen.

Op 30 mei legde een Nederlandstalige rechter in Brussel federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) op om ten laatste op maandag 17 september een Staten-Generaal over de toekomst van de luchthaven op te richten. Die uitspraak kwam er nadat Machelen, Grimbergen, Vilvoorde, Meise en Wemmel een milieustakingsvordering ingediend hadden. Bovendien gaf de rechter Bellot negentig weken de tijd om de vliegroutes rond Zaventem aan te passen. Lukt dat niet, dan moet de federale regering per week vertraging een dwangsom van 50.000 euro per gemeente betalen. Voor dat laatste heeft de minister nog even de tijd, maar de Staten-Generaal zou maandag dus opgericht moeten zijn. Bellot laat echter weten dat hij die deadline naast zich neerlegt. "Het heeft geen zin om burgemeesters uit te nodigen voor dat overleg, want na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober moet ik mogelijk met andere mensen rond de tafel zitten", klinkt het bij de minister, die benadrukt dat uitstel geen afstel is.

Flauw excuus

"Onbegrijpelijk dat Bellot een uitspraak van een rechter naast zich neerlegt", zegt Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). "De uitvoerende macht moét de beslissingen van de rechtbank uitvoeren. Dat de minister tot na de gemeenteraadsverkiezingen wil wachten met de oprichting van de Staten-Generaal omdat hij dan mogelijk met andere burgemeesters rond de tafel moet zitten, is een flauw excuus. Elke burgemeester, wie dat ook mag zijn, zal de belangen van zijn gemeente verdedigen."


Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) begrijpt evenmin dat Bellot een uitspraak van de rechter niet nakomt en haalt tegelijkertijd uit naar de Vlaamse regering. "Want ook die heeft geijverd voor de uitspraak van de rechter, maar blijft stil nu Bellot niet beweegt. Vanuit Vlaanderen kan men een belangenconflict of een alarmprocedure opstarten, maar dat gebeurt niet. Daarnaast slaat de federale regering een mal figuur. Welk signaal geeft de regering aan haar inwoners wanneer ze als hoogste uitvoerende macht de verplichtingen opgelegd door een rechter niet nakomt? We zullen zien welke (juridische) maatregelen we kunnen nemen."


Het Platform Luchthavenregio, dat alle burgemeesters van Vlaams-Brabant verzamelt, roept minister Bellot op om de Staten-Generaal alsnog te organiseren en nodigt hem komende maandag in de provincieraadzaal in Leuven uit.