Kortparkeren aan Sint-Petrusschool

De parkeerdruk in de Roger Vansteenbruggestraat is gestegen sinds de invoering van betalend parkeren op de parking van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes-ziekenhuis. De vrije basisschool Sint-Petrus vraagt om in te grijpen omdat van 's morgens vroeg alle parkeerplaatsen in de schoolomgeving bezet zijn. Er wordt nu op vraag van Sint-Petrus op weekdagen kortparkeren (30 minuten met gebruik van de parkeerschijf) ingevoerd op de strook langs de middenberm, recht tegenover de school. Het invoeren van het kortparkeren in de Roger Vansteenbruggestraat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Waregem. (LPS)