Jeugdhuis Jakkedoe in 2019 naar nieuwbouw

Zo zal het nieuwe jeugdhuis eruitzien.
Foto RV Zo zal het nieuwe jeugdhuis eruitzien.
Jeugdhuis Jakkedoe neemt in de loop van 2019, een precieze timing ligt nog niet vast, een nieuw geluidsdicht pand naast de stedelijke basisschool in de Pompoenstraat in gebruik.

"De bouw start in het najaar", zegt schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V). De werken kosten 775.500 euro. Het ontwerp van architect Luc De Meulemeester kwam er niet zomaar, alles gebeurde in nauw overleg met het jeugdhuis. "Het betonnen gebouw van dertig op tien meter krijgt een gezellige bar-instuif, een driedelige repetitieruimte, regiekamer, keuken, een drank- en frigocel, een vergaderzaal, werkplek voor de beroepskrachten, sanitair en bergingen. Aan de voorzijde komt een multifunctionele ruimte voor de werking van Jakkedoe en voor uitbreidingsprojecten zoals de wereldwinkel. Zo opende Jakkedoe in december Den Bazaar in winkelgalerij Het Pand in Waregem, als een soort experimentele plek voor jonge ondernemers en kunstenaars. In de nieuwbouw in Desselgem krijgt het jeugdhuis nu een eigen ruimte voor experimenten", aldus Neirynck. Jakkedoe zit momenteel nog in de Nieuwstraat 6, maar moet weg uit die verouderde lokalen omdat in de Nieuwstraat de gebouwen vanaf de pastorie tot en met het jeugdhuis later onder meer voor vijftien flats wijken. Het plan was eerst om jeugdhuis Jakkedoe naar het parochiaal ontmoetingscentrum (POC) te laten verhuizen. Daar werd later van afgeweken, omdat het te veel geld zou kosten om het POC akoestisch in orde te brengen en geluidshinder te voorkomen. (LPS)