"Laatste groen paradijs verdwijnt"

buurt protesteert tegen kap bomen in groot broek

Het landschap van Sombeke Plage oogt kaal na het kappen van de bomen.
Yannick De Spiegeleir Het landschap van Sombeke Plage oogt kaal na het kappen van de bomen.
In natuurgebied Groot Broek zijn tientallen bomen gekapt in het kader van het Sigmaplan. De ingreep stuit op hevig protest van natuurliefhebbers. De Vlaamse Waterweg belooft echter compensatie. "Er zal 10 hectare nieuw bos tot stand komen in hetzelfde gebied om de verdwenen bomen te vervangen."

Om onze contreien in de toekomst beter te beschermen tegen wateroverlast voert De Vlaamse Waterweg, het vroegere Waterwegen en Zeekanaal, het zogenaamde Sigmaplan uit. De dijken worden verhoogd en verstevigd en overstromingsgebieden moeten de rivieren weer meer ruimte geven.


In de Durmevallei ter hoogte van Sombeke en Elversele is de uitvoering van het Sigmaplan volop aan de gang. Recent ontstond al ophef toen bleek dat de ringdijk tussen de Koolputten en Tielrode, die momenteel afgesloten is, enkel nog toegankelijk zal zijn voor wandelaars. Fietsers zullen zich in de toekomst enkel nog benedendijks kunnen verplaatsen.

Laatste groen paradijs

In het Groot Broek werden de afgelopen weken ook tientallen bomen gekapt ter hoogte van een gebied dat in de volksmond omschreven wordt als 'Sombeke Plage'. Natuurgids Freddy Waterschoot ziet de kaalslag met lede ogen aan. "Onze gemeente werd nog niet zo lang geleden gelauwerd met het label 'Groen en gezond', maar het vellen van deze bomen doet die slogan oneer aan. Met Sombeke Plage verdwijnt het laatste groene paradijs waar kinderen de natuur van nabij konden ontdekken. Jaarlijks trokken hier honderden leerlingen van de plaatselijke school op excursie. Hier kon je de natuur nog aanraken en ruiken." De gebieden zelf zullen na de werken niet meer kunnen worden betreden. Ze zullen dan immers voorbestemd zijn om water op te vangen. Wel zal je via de jaagpaden op de dijken nog door de gebieden kunnen wandelen of fietsen. "Maar de natuur ontdek je niet vanop een dijk", zegt Waterschoot.

Compensatie

Bij de Vlaamse Waterweg bevestigen ze dat de kap van de bomen kadert in de uitvoering van het Sigmaplan.


"Het klopt dat er in het Groot Broek jammer genoeg 5,6 hectare bos gekapt wordt. Het is een noodzaak om de infrastructuurwerken mogelijk te maken voor de aanleg van een nieuwe dijk, ringgracht, bufferbekken, pompstations en wegen. Groot Broek en Klein Broek, de namen zeggen het zelf, zijn van oorsprong moerassige gebieden. We geven ze terug aan de rivier, zodat die meer speling krijgt. Ontpolderen heet dat", verduidelijkt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg. "De gekapte oppervlakte zullen we ruimschoots compenseren. In totaal zal er 10,3 hectare aan bos ter compensatie tot stand komen. Deze compensaties zullen gebeuren binnen de ontpolderingen van Klein Broek en Groot Broek zelf."