Twintig bestuurders te snel aan scholen

Naar aanleiding van de eerste schooldag heeft het team verkeer van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) gedurende 7 uur en 40 minuten gecontroleerd op snelheid. Bijzondere aandacht ging naar de zone 30 in de onmiddellijke omgeving van scholen. In totaal werden 913 voertuigen gecontroleerd. Twintig bestuurders werden geverbaliseerd, waarvan acht in de zone 30. Deze snelheidscontroles worden tijdens de eerste drie weken van september met dezelfde intensiteit aangehouden. (DBS)