Schooljaar start met pak nieuwigheden

ELEKTRONISCH INSCHRIJVINGSSYSTEEM SPRINGT IN HET OOG

Schepen Jo De Ro.
Foto BELGA Schepen Jo De Ro.
Zo'n 9.000 kinderen wandelden gisteren door de schoolpoort van een Vilvoordse school. Bij de start van het nieuwe schooljaar horen heel wat nieuwigheden. Zo introduceert de stad een elektronisch inschrijvingssysteem en komen er brugfiguren die het schoolverzuim bij kleuters tegen gaan.

De stad en de onderwijsnetten hebben de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in de vernieuwing en uitbreiding van de schoolinfrastructuur.


"Voor dit schooljaar hebben we 130 extra plaatsen gecreëerd over alle scholen: 25 in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 28 in het Stedelijk Onderwijs en zo'n 80 plaatsen in het KOV", zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open Vld). "We zullen deze inspanningen moeten blijven verderzetten om het hoofd te bieden aan de groeiende Vilvoordse bevolking."

Bouwprojecten

Er wordt ook nog druk gebouwd aan nieuwe schoolinfrastructuur. "Binnen het GO! is men druk bezig met de renovatie van de site op de Campionlei. Het Katholiek Onderwijs Vilvoorde start met de bouw van extra schoollokalen in school Het Heilig Hart in de wijk Kassei. Ook de nieuwbouw van de basisschool De Puzzel in Koningslo schiet goed op. Tenslotte werd op 1 augustus gestart met de bouw van enkele nieuwe klaslokalen voor onze stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans in de Groenstraat."

Inschrijven

Nieuw en zeer welkom is ook een elektronisch inschrijvingssysteem voor het kleuter- en basisonderwijs. "Het afgelopen schooljaar werd er weer aan verschillende scholen gekampeerd door ouders zodat ze hun kinderen konden inschrijven. De drie onderwijsnetten hebben daarom besloten om voor de inschrijvingen van volgend schooljaar te werken met een elektronisch systeem. Dit systeem zal functioneren voor alle inschrijvingen in alle scholen van onze stad. In de komende maanden wordt er een hele informatiecampagne opgezet om iedereen voor te bereiden op deze nieuwe werkwijze. De stad Vilvoorde financiert dit project met de extra middelen van de Vlaamse regering."

Brugfiguren

De stad gaat verder ook drie zogenaamde 'brugfiguren' aanwerven die in het kader van kleuterparticipatie ouders, kleuters en leerkrachten dichter bij elkaar gaan brengen. "Zo zullen we het aantal dagen dat ingeschreven kleuters effectief naar school gaan, proberen op te trekken. Uit cijfers blijkt dat kinderen die voldoende naar de kleuterschool gingen, later het beter doen in de lagere en secundaire school. Ze blijven minder zitten en de kans dat ze geen diploma halen is kleiner. Die brugfiguren worden ieder aan één basisschool in elk net gekoppeld."