Omgevings-vergunning komt eraan

Vanaf 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning ook van kracht voor aanvragen bij stad Vilvoorde. Op 23 februari 2017 trad dit stelsel in werking op provinciaal en Vlaams niveau. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De vergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het nieuwe instrument moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.


Je kan alle informatie terugvinden op www.vilvoorde.be/omgevingsvergunning. (DBS)