Nog meer natuur op KTA Horteco

Leerlingen van KTA Horteco knotten wilgen.
Foto Lukas Leerlingen van KTA Horteco knotten wilgen.
De leerlingen van de tuinbouwschool KTA Horteco gaan voor nog meer natuur op hun school. Ze willen op hun uitgestrekte domein extra hagen en houtkanten planten, een vlinder- en bijentuin aanleggen en een insectenmuur inrichten.

De school vraagt en krijgt hiervoor de steun van de provincie Vlaams-Brabant, die scholen stimuleert om te werken aan biodiversiteit op en rond hun domein. "Met deze subsidie van 3.684 euro willen we het belang van groen op en rond scholen benadrukken en de scholen stimuleren om de schoolomgeving groen(er) in te richten", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

Nieuwe knotwilgen

Gisteren zijn de leerlingen alvast begonnen met de wilgen te knotten en uit te dunnen. Met de bekomen takken en wilgentenen gaan ze een afsluiting, een levende wilgenhut en insectenhotels maken. Ze gaan ook wilgenpoten (dikke, lange takken) in de grond steken en zo nieuwe knotwilgen aanplanten in de open stukken van het wilgenbosje.

Kringlooptuinieren

Een deel van het wilgenhout wordt verhakseld en gebruikt als bodembedekker voor de milieutuin. Het dood hout laten ze liggen voor kevers. "Dit is een mooi voorbeeld van kringlooptuinieren en draagt bij aan het verhogen van de biodiversiteit in onze schoolomgeving", aldus directeur Wietse Coolen.(DBS)