Floordambos-Peutiebos wordt reservaat

BASISSCHOOL DE DOENING KRIJGT RECHTSTREEKS TOEGANG

Directeur Eric De Kerf van basisschool de Doening met achter zich het natuurgebied.
Foto Lukas Directeur Eric De Kerf van basisschool de Doening met achter zich het natuurgebied.
Het stadsbestuur wil dat het gebied Floordambos-Peutiebos als natuurreservaat wordt erkend. Daarvoor werd een gunstig advies gegeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Voor basisschool De Doening wordt het wel een heel bijzonder gegeven. De school krijgt vanaf november rechtstreeks toegang tot het natuurgebied. "En dat is erg uniek", zegt directeur Eric De Kerf.

De erkenning tot natuurreservaat kadert binnen een grootschaliger landinrichtingsproject 'Trawool Machelen-Vilvoorde' van de Vlaamse Landmaatschappij. Dat moet ervoor zorgen dat de Trawoolvallei van Steenokkerzeel tot Vilvoorde opgewaardeerd wordt, zowel structureel als op vlak van natuurontwikkeling. Een eerste projectvoorstel Trawool-Peutiebos binnen dit visiegebied kreeg dan ook meteen groen licht van het schepencollege.

Recreatief groen

"De uitbouw en ontwikkeling van natuurreservaten binnen onze verstedelijkte omgeving kan alleen maar positief worden ervaren", legt schepen van Milieu Viviane Schaessens (N-VA) uit. "Niettegenstaande de sterke verstedelijking van Vilvoorde beschikt de stad over heel wat groene troeven. Naast het opgewaardeerde park Drie Fonteinen, Tangebeekbos, de verdere uitbreiding van het recreatiegebied Houtem-Bos, het natuurgebied De Dorent en de verschillende toegankelijke parken zou de erkenning van Floordambos-Peutiebos het aanbod van recreatief groen gebied verder versterken."


De doelstelling is het creëren van extra toegankelijk groengebied. Voorliggend project is een puzzelstukje van de oplossing voor de nood aan toegankelijk groen. Met de ontsluiting van het Peutiebos, via nieuw aan te leggen paden, een brugje over de Trawool en infoborden, wordt een mooie groene plek toegankelijk gemaakt.

Educatief interessant

Opvallend is ook dat het natuurgebied zal verbonden worden met de stedelijke basisschool De Doening, wat uiteraard voor een educatieve meerwaarde zal zorgen. "We zitten momenteel nog volop in de tweede fase van de nieuwbouw van onze 'groene' school", legt directeur Eric De Kerf uit. "Die zullen eind oktober afgerond zijn. De stad neemt intussen ook de aanleg van een groene avontuurlijke tuin voor haar rekening. Die komt in de plaats van de klassieke speelplaats. Vandaar zullen we via een poort in het natuurgebied kunnen. Ook daar wordt nog gewerkt. Zo zullen vlinderpaden aangelegd worden zodat we niet door een wildernis moeten stappen. De grote inhuldiging is voorzien voor begin november. Vanaf dan zullen we vanuit de school rechtstreeks het natuurgebied kunnen binnenwandelen. En daar gaan we uiteraard volop gebruik van maken voor onze lessen."