"Verkeersveiligheid kan niet wachten"

STAD TREKT 1 MILJOEN EURO UIT VOOR 35 WERVEN

De chaotische Mechelsesteenweg is een van de straten die onder handen genomen zal worden.
Foto Lukas De chaotische Mechelsesteenweg is een van de straten die onder handen genomen zal worden.
De stad toont zich in de laatste maanden van de legislatuur erg ambitieus op vlak van verkeersveiligheid. Op liefst 35 verschillende plaatsen worden de straten aangepakt, fietspaden (her)aangelegd en schoolomgevingen beveiligd. De werken starten na het bouwverlof en duren twee jaar.

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om de verkeersveiligheid maximaal te verhogen. "Het gaat om een grote groepsbestelling voor liefst 35 werven", legt burgemeester Hans Bonte (sp.a) uit. "Die zijn allemaal al volledig uitgewerkt. Sommige ingrepen zijn minder complex dan andere en zullen dan ook sneller kunnen starten. We voorzien hiervoor ruim 1 miljoen euro. De totale investeringskost ligt echter nog vele malen hoger, maar we krijgen provinciale en Vlaamse subsidies toegestopt."


De maatregelen moeten vooral de zwakke weggebruiker meer comfort bieden en een grotere veiligheid garanderen. "Het gaat onder meer over de (her)aanleg van betere en veiligere fietspaden, het beter beveiligen van schoolomgevingen en publieke plaatsen, het maken van fietsverbindingen tussen de wijken en het afsluiten van wegen voor vrachtwagens."

Een grote zone 30

De Mechelsesteenweg is een van de in het oog springende projecten. Vandaag is het er dikwijls chaotisch. "Het wordt een grote zone 30 waar geen doorgaand verkeer meer zal worden toegelaten. Wegversmallingen en eenrichtingsverkeer moeten het tot een aangename 'verblijfsstraat' maken. Ook de verschillende kruispunten worden heraangelegd. De fiets krijgt een prominente plaats."


Andere opvallende ingrepen zijn het feit dat vrachtverkeer niet langer door zal kunnen op de Willemsstraat ter hoogte van de Zenne. "Het vrachtverkeer moet omrijden via de Willemsbrug naar de Woluwelaan. De oversteek van de fietssnelweg wordt er beveiligd." Ook aan het domein Drie Fonteinen wordt de fietser in de watten gelegd. "Het park krijgt een kleine uitbreiding. Waar nu nog de Teniersstraat loopt, zal ter hoogte van het kruispunt met de Ensorlaan een apart fietspad komen door het groen."


Met al deze maatregelen wil de stad concreet invulling geven aan het STOP-principe. "Daarbij wordt voorrang verleend aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. In een stad die snel groeit en met een bijzonder hoog aandeel aan kinderen en jongeren is dit een evidente keuze."


Volgens Bonte zijn de werken startensklaar. "Onze ambitie is om na het zomers bouwverlof te starten. Ik doe alleszins niet mee aan de tactische overweging dat je geen straten mag openleggen tijdens de verkiezingen. Verkeersveiligheid kan niet wachten wat mij betreft."