"School onder viaduct? Niet slim"

KRITIEK OP BOUWPLANNEN NA FIJNSTOFMETINGEN

De nieuwe basisschool komt op de Kruitparking in Vilvoorde, vlak bij het viaduct dus.
Lukas De nieuwe basisschool komt op de Kruitparking in Vilvoorde, vlak bij het viaduct dus.
Gemeenteraadslid Alain Van Hende (Vilvocraten) plaatst grote vraagtekens bij de bouw van een nieuwe school onder het viaduct. "Dit is absoluut geen goede locatie gelet op de concentratiepieken aan fijn stof." De stad wacht af.

Het was gisteren weer zo ver: jonge kinderen, ouderen en andere risicogroepen werd aangeraden geen grote lichamelijke inspanningen te leveren. De concentratie fijn stof in de lucht piekte, zo meldde de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu (Ircel). Ook in de zone tussen de Harensesteenweg en de Zenne, waar in 2019 een nieuwe basisschool met 250 leerlingen komt, werden gisteren concentraties ruim boven de Europese grenswaarde van 40 microgram per kubieke meter gemeten (zelfs waarden tussen 60 en 70).

In de buurt van de plek waar de nieuwe school komt (blauwe pijl), werden in 2016 gemiddelde stikstofdioxidewaarden tot boven de 50 microgram per kubieke meter gemeten.
IRCEL/VITO In de buurt van de plek waar de nieuwe school komt (blauwe pijl), werden in 2016 gemiddelde stikstofdioxidewaarden tot boven de 50 microgram per kubieke meter gemeten.

"Crimineel"

Volgens gemeenteraadslid Alain Van Hende (Vilvocraten) - zelf huisarts - zijn de plannen van het stadsbestuur om op die plek een school en mogelijk ook een crèche te bouwen dan ook totaal onverantwoord. "Het stadsbestuur zou beter een voorbeeld nemen aan Antwerpen dat als eerste stad in Vlaanderen een fijnstof- en decibeltoets invoerde voor nieuwe scholen en crèches. Kan Vilvoorde dit voorbeeld niet volgen? Ik hoop alvast dat het stadsbestuur dit haast crimineel gedachtegoed zal verlaten..."

Hoge concentratie

Volgens Frans Fierens van de Ircel heeft van Hende wel degelijk een punt. "Net onder het viaduct is de impact minder groot dan een paar honderd meter verder, zoals in dit geval. De waarden van stikstofdioxide zijn een goede indicator als het om de impact van verkeer gaat. Als we kijken naar het jaargemiddelde dan blijkt dat die zone grotendeels in de gele zone zit met waarden van 26 tot 30 microgram per kubieke meter."

Niet dramatisch

Dat is niet dramatisch maar wel constant 'hoog' zoals dat ook langs een groot deel van de ring in de noordrand het geval is. "Natuurlijk vallen er bestaande scholen binnen die 'perimeter', maar je kunt je wel de vraag stellen of het slim is om in zo'n zone vandaag nog nieuwe scholen te gaan bouwen..."


Volgens schepen van Leefmilieu Viviane Schaessens (N-VA) kijkt de stad uit naar de metingen van het CurieuzeNeuzen-project. "Er zijn vijf locaties voorzien in die zone. Dat zou een beeld moeten geven in september als de eerste resultaten bekend worden. En daar zal wel degelijk rekening mee worden gehouden."

Geen andere locatie

Maar een andere locatie voor de school lijkt sowieso geen optie. "Er kan ook ingegrepen worden door slim in te delen en luchtverversingsystemen te plaatsen. De vergelijking met Antwerpen gaat niet op, want zij lopen twee jaar voor op de rest van de Vlaamse gemeentes."