Vergiftigde veldwachter zelf vogels?

Een 70-jarige bijzondere veldwachter uit Beauvoorde riskeert een geldboete van 9.000 euro omdat hij ervan verdacht wordt zelf roofvogels te hebben vergiftigd en daarna commerciële jachten te hebben georganiseerd. P.V., al 39 jaar veldwachter, werd in december 2015 betrapt toen hij zonder vergunning een konijn doodschoot. Bij controle van zijn wagen en een huiszoeking bleek hij heel wat zware giffen, verboden in gans Europa, in zijn bezit te hebben. Dat leidde de onderzoekers naar twee feiten van juli 2015. Toen werd een nest met vier dode kiekendieven gevonden met een bal in gif gedrenkt gehakt in het nest. En later werden vergiftigde duiven gevonden waarop roofvogels afkwamen. Het gif dat bij P.V. gevonden werd, bleek hetzelfde gif als toen te zijn. "De roofvogels werden uit de weg geruimd omdat zij ook jagen op de prooien waarop jagers jagen. Hun jachtgebied wordt daardoor groter", sprak de procureur. P.V. zou dus een dubbel petje hebben opgezet: enerzijds van veldwachter, en anderzijds van organisator van commerciële jachtpartijen in de velden waar hij toezicht hield. De VZW Vogelbescherming eiste 5.000 euro schadevergoeding. P.V. zelf ontkent in alle toonaarden. "Alles is gebaseerd op sfeermakerij en veronderstellingen", zei hij. Vonnis op 22 september. (JHM)