Stad sluit geen enkele kerk

Veurne heeft tien kerken waar er nog een misviering is, en geen enkele daarvan wordt gesloten of krijgt een herbestemming. Dat staat in het kerkenbeleidsplan dat de gemeenteraad en het bisdom Brugge goedkeurden. "Elke kerkfabriek en het centrale kerkbestuur hadden inspraak in dat plan", geeft Veurns burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) mee. "We onderzoeken wel of het haalbaar is om in een van de kerken in het centrum een uitvoeringszaal in te richten en om in de kerken in de wijk Nieuwstad en Avekapelle een ontmoetingsruimte te creëren, dat zonder dat de misviering hoeft te verdwijnen. Voor de kerk in Eggewaartskapelle voerden we al zo'n studie uit, maar daar wachten we nog op een uitspraak van de kerkfabriek." (GUS)