Glaskunst moet toeristen lokken

UNIEKE BEELDEN VOOR HET EERST TE ZIEN TIJDENS HISTORISCH VEURNE

Een van de kunstwerken van Wybo die tentoon worden gesteld.
Benny Proot Een van de kunstwerken van Wybo die tentoon worden gesteld.
Een kleine groep vrijwilligers archiveert elke week een deel van de collectie van glaskunstenaars Arthur en Camille Wybo. Voor het eerst kan je in 't Spaans Paviljoen tien grote beelden uit die collectie bekijken tijdens Historisch Veurne op 14 april. Toerisme Veurne wil op het verhaal van Wybo verder borduren.

Al drie jaar komen een handvol vrijwilligers samen in de archiefdienst van Veurne om de collectie van Wybo veilig te stellen voor de toekomst. "We hebben ondertussen 1.285 documenten gearchiveerd en beginnen weldra aan de honderden glasnegatieven", zegt coördinator Rika Heymans.

Deze vrijwilligers archiveren elke week een deel van de collectie van glaskunstenaars Wybo.
Benny Proot Deze vrijwilligers archiveren elke week een deel van de collectie van glaskunstenaars Wybo.

Themawandeling

"Toen het stadsbestuur van Veurne een deel van de collectie aankocht, verdween het in een loods waar het jaren bleef liggen. Sommige documenten hebben zwaar geleden onder het vocht, vuil en de schimmel. Er zitten plooien en scheuren in of er staan vlekken op. Toch blijft de artistieke waarde belangrijk, vandaar dat archiveren nodig is. Het gaat om honderden ontwerptekeningen, schetsen, documentatiemateriaal, foto's van glasramen en kerkinterieurs. Het is fantastisch om wekelijks een wandeling door de geschiedenis van Veurne te maken. Arthur en Camille Wybo werden beiden in Veurne geboren op het einde van de negentiende eeuw. Hun atelier bevond zich in de Handboogstraat. In de Sint-Walburgakerk hangen bijvoorbeeld nog schitterende glasramen die zij hebben getekend." Bij Toerisme Veurne willen ze het verhaal van de Wybo's verder uitwerken met onder meer een themawandeling. Voor het eerst stelt Veurne nu een aantal beelden van de broers Wybo tentoon bij speciale gelegenheden zoals Historisch Veurne op zaterdag 14 april. De deuren van 't Spaans Paviljoen zullen dan open staan en vrijwilligers Rika Heymans en Maurits Timperman geven regelmatig een woordje uitleg. Historisch Veurne staat in het teken van 'artistieke rijkdommen'.

Frontschilder

"Sofie Pijlijser en Kathelijn Vervarcke van vzw Dakbroeders schreven het verhaal. Tijdens de theaterwandelingen zie je een stuk over frontschilder Joe English gespeeld door Jonas Van Thielen (uit onder andere Ten Oorlog, red.). Paul Delvaux, vertolkt door Wim Danckaert (uit onder andere Flikken, red.), verbleef meer dan twintig jaar in Veurne. Jong talent Kobe Chielens kruipt in de huid van de Duitse schrijver Rainer Maria Rilke die Veurne poëtisch heeft beschreven. In het verhaal komt zijn relatie met Clara Westhoff, gespeeld door Lize Feryn (uit onder andere In Vlaamse Velden, red.), aan bod. Joren Seldeslachts tot slot geeft gestalte aan portrettist Vigor Boucquet. In het stadspark stellen kunstenaars tentoon en in het belevingscentrum 'Vrij Vaderland' openen we een nieuwe tentoonstelling over Joe English."Video