Burgemeester bedankt bermmeesters

Het stadsbestuur van Veurne onderhoudt zelf het openbaar domein, maar krijgt ook hulp van vrijwillige bermmeesters. Om hen te bedanken voor hun inzet, nodigde burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) hen uit naar het administratief centrum. "Die mensen houden de bermen in hun woonbuurt proper. Wie dat ook wil doen, kan zich kandidaat stellen via grondgebiedszaken@veurne.be. Dan krijgen ze huisvuil- en pmd-zakken, handschoenen en grijpers. Het stadsbestuur zorgt ook voor de verzekering", legt de burgemeester uit. Op zaterdag 17 maart vindt in Veurne een grote zwerfvuilopruimdag plaats.


(GUS)