18.7% te snel tijdens grootschalige verkeersactie

De politiezone Spoorkin hield donderdag een hele dag een grote verkeersactie op haar grondgebied. Het ging om een uitzonderlijke actie omwille van de duur (de hele dag waren er controles) en de intensiteit (er werd 30 man ingezet op verschillende plaatsen). Door het bundelen van de krachten van de verschillende diensten kunnen meerdere fenomenen gelijktijdig aangepakt worden, waaronder zwaar vervoer, mensenhandel, leefmilieu, verkeersveiligheid en openstaande penale boetes. Er werden 54 vrachtwagens gecontroleerd, maar die bleken allen in orde. Er werden 10 pv's van waarschuwing uitgeschreven, 16 onmiddellijke inningen voor verschillende verkeersinbreuken en er werden 7 afvaltransporten gecontroleerd, waar 1 overtreding was. Er werd 6.500 euro aan achterstallige belastingen geïnd, en 2.200 euro aan achterstallige penale boetes. Maar vooral de snelheidscontroles springen in het oog. Er werden 3.900 voertuigen gecontroleerd, waarvan er maar liefst 736 of 18.7% te snel reden. "Er waren zelfs uitschieters van 116 en 154 kilometer per uur in zone 70. Dat leidde tot het intrekken van twee rijbewijzen", besluit directeur operaties Toon Fonteyne.


(JHM)