"Groten mogen groeien, kleintje niet welkom"

MEUBELMAKER DAGVAARDT STAD OMDAT HIJ GEEN BENZINESTATION MAG BOUWEN

Op de plaats van zijn meubelbedrijf, dat verbouwd werd, wilde CEO Steven Verraes een pompstation bouwen.
Houwen Op de plaats van zijn meubelbedrijf, dat verbouwd werd, wilde CEO Steven Verraes een pompstation bouwen.
Steven Verraes (54), zaakvoerder van het meubelbedrijf Evan Furniture in de Albert I-laan in Veurne heeft de stad gedagvaard in de burgerlijke rechtbank. Verraes stelt dat hij sinds 2012 twee miljoen euro misliep, doordat Veurne weigerde hem een benzinestation te laten bouwen.

Het meubelbedrijf is sinds 2005 op die plaats gevestigd toen Steven Verraes de vroegere meubelfabriek van Vandermeeren van het faillissement redde. 60 mensen verloren daardoor hun baan niet. De moederfirma Meubar stelt zelfs 160 mensen tewerk. Ondanks dat de omzet steeg van 1,5 naar 10 miljoen euro zocht het bedrijf andere financiële middelen om verdere uitbreiding te kunnen financieren. En dat moest gebeuren via een benzinestation.

Oostbloktoestanden

"In 2012 dienden we een aanvraag in om een benzinestation met amper 4 pompeilanden te bouwen maar dat werd geweigerd door Veurne", vertelt Verraes. "Volgens hen waren er al te veel pompen langs de Albert I-laan en wilden ze een stand still. Dat kunnen we op zich nog begrijpen ware het niet dat de stad in 2015 een RUP goedkeurde met heel wat extra vergunningen voor de bestaande pomphouders, zoals Romac Fuels, én nog eens voorzag in een goedkeuring voor 15 procent extra nadien. Nieuwe pompuitbaters mogen er echter niet bijkomen. Wie kan dit begrijpen? Groten mogen groter worden, maar nieuwe zijn niet welkom. Dat zijn Oostbloktoestanden en we spreken hier van een petroleummaffia. Het is al langer duidelijk dat Romac en Veurne het bijzonder goed met elkaar kunnen vinden. Wij stapten naar de Raad van State die dat RUP heeft vernietigd, omdat de milieueffecten niet afdoende werden onderzocht. De weigering die wij kregen van Veurne was gebaseerd op dat RUP en is nu dus onwettig. Daarom stappen we nu naar de rechter en we berekenden dat we in totaal al 2 miljoen euro winst verloren zagen gaan."

Formaliteit

Burgemeester Peter Roose is niet onder de indruk. "Dat het RUP vernietigd werd, klopt maar dat is niet meer dan een administratieve formaliteit. Het heeft niks met het milieu te maken, maar enkel met het feit dat er een fout sloop in het doorgeven van het aantal pompen. De raad betwistte trouwens onze opgelegde beperking niet. En het RUP werd goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad én de provincie. Dat zal nu ook opnieuw gebeuren. Dat we een extra vergunning weigerden heeft enkel te maken met het feit dat er nu al zoveel zijn langs de Albert I-Laan. Er zijn al 4 grote spelers: Romac, Total, PMO en G&V. Er zijn nu al ruim 2.000 vrachtwagenbewegingen in de straat, een nieuwe locatie zou nog extra hinder betekenen. We kozen ervoor om de zuivere pomphouders te laten, en geen goedkeuring te geven aan een meubelbedrijf die enkel door pompen meer winst wil maken. Mijnheer Verraes stelt dat we hem tegenwerken, maar ik wil benadrukken dat we de uitbreiding van het bedrijf Evan Furniture zelf unaniem goedkeurden sindsdien." De zaak wordt deze week aanhangig gemaakt bij de rechter.