Ga naar de mobiele website
^ Top

Vijf van zes windmolens krijgen bouwvergunning

De Vlaamse overheid heeft het bedrijf W-Kracht een bouwvergunning gegeven voor de bouw van vijf windmolens in de omgeving van de Veedijk in Zevendonk (Turnhout). Het bedrijf had een aanvraag ingediend voor zes windmolens. Het dossier veroorzaakte destijds de nodige onrust.

W-Kracht diende vorig jaar de bouwaanvraag in voor de zes windmolens en dat veroorzaakte nogal wat onrust. Uiteindelijk besloot het college voor één windmolen een negatief advies te geven omdat die niet correct ingepland was. De andere vijf windmolens kregen een voorwaardelijk gunstig advies. Uiteindelijk is de Vlaamse overheid het stadsbestuur daarin gevolgd. Er zijn wel een aantal voorwaarden opgelegd. Zo moet elke melding van geluidshinder en/of slagschaduw onderzocht worden en afgetoetst worden aan de wettelijke normen. Als er normen niet gehaald worden, moet de werking van de molens onmiddellijk bijgestuurd worden.


De windmolen die geweigerd is, is degene die ingetekend was aan de Steenweg op Tielen. (VTT)

Meer over


Meld een bug